RELACIONS TÒXIQUES

AMISTAT

L'amistat és un factor important en la nostra vida, però no sempre, és tan bo com pareix...

AMOR

L'amor sempre s'hi sol vore com a algo positiu, però no sempre és així...

FAMILIAR

Alguns familiars poden afectar en les propies relacions familiars...