Japó és un dels països del món amb més desigualtat de gènere. De fet, segons el ranking de Nacions Unides de 2018 està al lloc 110 de 149.

En aquest país només el 12% de la població femenina treballa. A més, el seu estatus és molt més baix que el dels hòmens en comparació amb tots els altres països.


Respecte als abusos sexuals, en Japó apenes es castiga als abusadors. De fet, en Tokio durant l’hora punta, han hagut d’habilitar un vagó al metro per a dones per a evitar els tocaments.


La introducció d’una dona al món polític va suposar el ser insultada i esbroncada per altres diputats; i amb frases com «afanya’t i casa’t» o «No pots tenir fills?».