En aquest país l’organització de la societat, és un sistema de castes, on se classifiquen segons la seua puresa o impuresa. Aquest sistema dóna drets i privilegis a les persones que formen part dels alts estaments. Tant és així que si un home viola a una dona d’una casta inferior, aquest no és castigat. A més, les dones tenen matrimonis pre-concertats, i per suposat, no estan permesos els matrimonis entre persones de diferents castes.

Aquestes situacions i les penes per elles poden variar segons si és en una ciutat o una zona més rural. És cert que a les ciutats les coses estan començant a canviar, però encara queda molt per fer.