La gent amb discapacitats o enfermetats es veu inferior i amb moltes barreres respecte als demés. Aquest problema es pot veure solucionat amb la inclusió.

Què planteja la inclusió a les aules? Aquest concepte el que plateja es que la escola de de ser capaç de incluir a tots els individus en el procés educatiu, sense importar la seva condició, origen, raça, religió o gènere, etc.