Tot i que als països Europeus i concretament a Espanya, la situació social de la dona ha millorat molt i han hagut molts canvis respecte al protagonisme de la dona com podria ser la incorporació de dones al món laboral, el nombre de dones parlamentàries i inclús l’edat a la qual aquestes dones es converteixen en mares, encara és bastant evident la desigualtat de gènere.

A continuació podem veure algunes gràfiques amb dades que així ho demostren: