La desigualtat arreu del món és un concepte molt present a hui en dia. Moltes dones i homes es veuen inferiors als demés i es troben incapaços de poder viure com ells desitjarien. Ja no és sols la diferència entre homes i dones, sinó les persones que per diferents raons no són acceptades socialment.


Últimament, la societat està millorant la seva percepció respecte a la homosexualitat. Ací podem observar un gràfic extret del diari digital «El Mundo» que ho verifica: