Les relacions d’amistat tòxiques moltes vegades venen provocades per la falta d’amics que dóna pas a fer amistat amb qualsevol persona sense parar-se a mirar si aquesta és bona o roin o si juga un bon o mal paper en la nostra vida. 

Els efectes de que la persona no ens fa bé podrien ser: el fet de tu sempre donar als demés i que ells o elles no et donen res a tu, intentar treure la pitjor versió de tu mateixa, no et respeten ni a tu, ni als teus familiars, ni a la teua possible parella, no pots contar-lis els teus secrets o intimitats perquè no et donen la suficient confiança.

Què fer si et trobes en una relació d’amistat tòxica? Primer es deuria de intentar dir que NO a moltes coses o propostes que et fagen, passar més temps amb altres amics o altres persones per intentar fer altres amistats, allunyar-te lo més possible de ixe o ixa amic/ga tòxic/a i deixar de parlar-li poc a poc. 

https://www.elmundo.es/espana/2015/09/10/55f1743c46163fe65a8b457f.html